Velmi příznivý signálOptimistický signál vyslal v dubnu tuzemský průmysl. Jeho produkce meziročně reálně vzrostla podle ČSÚ o 7,7 %, po očištění o rozdílný počet pracovních dní dokonce o 9,2 %. Meziměsíční nárůst po vyloučení sezonních vlivů činil 1,1 %.

Průmysl začal oživovat už na konci léta loňského roku a postupně se dostal k poměrně solidnímu tempu růstu, a to jak v oblasti produkce, tak i vývoje zakázek. Výhledy do příštího období hodnotí Svaz průmyslu a dopravy ČR jako poměrně příznivé.

„Růstové hodnoty navazují na slabší srovnávací základnu, takže v následujících měsících nemusí dynamika dosahovat současných čísel. Rozhodně ale jsme svědky tendence oživování průmyslové výroby,“ uvedl analytik SP ČR Bohuslav Čížek s tím, že je třeba brát v úvahu rizika související s vývojem na Ukrajině i jinde v zahraničí.

Hodnota nových zakázek v dubnu meziročně vzrostla o 14,7 %;  zahraničních o 16,4 % a domácích o 11,4 %. Příznivý signál vyslal i nedávný výsledek výrobního indexu nákupních manažerů za květen, jehož kladnou hodnotu (57,3) podpořil velmi pozitivní vývoj zakázek, a to jak domácích, tak zahraničních, kde exportu pomáhaly země západní Evropy a trhy mimo EU.

 

K růstu průmyslu nadprůměrně přispěla výroba motorových vozidel, která se v dubnu meziročně zvýšila o 16,5 %, a nové zakázky, jež vzrostly o 22,7 %.

Jedním z příznivých faktorů může podle Čížka být i strategie tuzemských producentů, což je viditelné u pryžových a plastových výrobků. Růst zaznamenala i výroba elektrických zařízení a kovových konstrukcí. Výsledky HDP za první čtvrtletí tohoto roku nejen přinesly určité pozitivní překvapení (např. tempo meziročního reálného růstu ve výši 2,5 %), ale zdůraznily kromě přínosu zahraničního obchodu a významu průmyslu i první možné stabilizační signály z hlediska komplexnější struktury. To následně dokreslovaly i dílčí makroekonomické výsledky, například růst mezd (průměrná hrubá měsíční mzda meziročně vzrostla nominálně o 3,3 %, reálně o 3,1 %, samozřejmě se zohledněním mimořádného vlivu na přelomu let 2012/2013) či tržeb v maloobchodě (meziročně očištěné o kalendářní vlivy vzrostly o 4,9 %). Rostla také stavební produkce, která v minulých letech patřila k odvětvím se silným poklesem.

 

HK ČR je v hodnocení opatrná

Podle nového prezidenta Hospodářské komory ČR Vladimíra Dlouhého statistická data o výkonu průmyslu, stavebnictví a zahraničního obchodu v dubnu t. r. potvrzují solidní růst HDP publikovaný dříve. Česká ekonomika se už nachází v růstové fázi. Významné je i to, že růst průmyslové výroby není tažen pouze výrobou automobilů a dodávkami pro ni, ale je generován také dalšími průmyslovými odvětvími.

V hodnocení vývoje ve stavebnictví je HK ČR (na rozdíl od některých jiných analytiků) opatrnější. Podobně oceňuje příznivá data ve vývoji zahraničního obchodu.

„Export zůstává hlavním zdrojem celkové poptávky po produkci české ekonomiky. Z našeho pohledu jsme však příliš závislí na ekonomickém vývoji v EU. Zejména na růstu poptávky po automobilech v celé Evropě, kde však v druhé polovině roku očekáváme zpomalení,“ upozornil V. Dlouhý a dodal: „Proto bychom v blízké budoucnosti rádi viděli růst exportu na třetí trhy.“

 

Autor: (am)

Zdroj: SP ČR a KH ČR