Senátoři chtějí údajně zvýšit sankce za porušení zákazu vjezdu vozidel, jejichž hmotnost přesahuje povolený limit. Těm by nově měla hrozit pokuta až dvacet tisíc korun. Provinilci by navíc dostali dva trestné body. Tuto potřebu zdůvodňují zákonodárci tím, že zákaz není respektován především řidiči kamionů, jimž za jeho porušení nyní hrozí buď dvoutisícová bloková pokuta, nebo 2500 Kč ve správním řízení. Přesto je třeba další zvyšování už tak velmi citelných sankcí odmítnout, protože podstatu problému neřeší. Je-li někde tento zákaz často porušován, jde o důsledek zásadního selhání kontrolních orgánů, a to nelze v žádném případě nahrazovat šroubováním pokut do nereálných výšek. Zvlášť když správci našich silnic reagují na havarijní stav vozovek a mostů, způsobený zanedbáváním údržby, pouhou instalací zákazových značek. Navíc často umístěných tak nepromyšleně, že neumožní vozidlům otočit se, o stanovení objízdné trasy ani nemluvě. Umístění značek zakazujících vjezd nákladních vozidel lze akceptovat např. tam, kde mají zamezit nežádoucímu objíždění zpoplatněných úseků. Důkazem fungování tohoto řešení je třeba situace na Pražském okruhu. Díky důsledným kontrolám tam k  porušování zákazu vjezdu kamionů nedochází. Naše zákony regulující silniční provoz a sankce za jejich porušování jsou už nyní dostatečně přísné. Stačilo by nasazením uniformovaných policistů v provozu zajistit, aby byly řidiči respektovány, a odpustit si od reality odtržené zákonodárné iniciativy.

 

Autor: Martin Felix