Vzdělávání manažerů a moderní technologieAkademická sféra se využití moderních edukačních technologií nevyhýbá. Uplatňují se např. i při tzv. e-learningu v rámci vzdělávání manažerů vrcholových podniků a státních institucí, kteří absolvují on-line studium MBA (Master of Business Administration).

Vzdělávací proces využívající informační a komunikační technologie k tvorbě kurzů, k distribuci studijního obsahu, komunikaci mezi studenty a pedagogy a k řízení studia je přitom podle vyjádření odborníků ze vzdělávacího institutu CEMI (Central European Management Institut), poskytujícího vzdělávací programy MBA a LLM s celoevropskou působností, srovnatelný s klasickou výukou. On-line kurzy si proto nacházejí mnoho příznivců. Jejich nespornou výhodou je pro vytížené pracovníky nezávislost na učebních prostorách. Institut CEMI kupříkladu používá studijní systém Fronter.

Stále vyšší požadavky jsou kladeny nejen na kvalitní profesní rozvoj manažerů, spojený s celoživotním vzděláváním, ale i na co nejlepší zvládnutí takzvané work-life balance, tedy slaďování osobního a pracovního života. Studium MBA je všeobecně vnímáno jako finančně i časově velmi náročné. Forma on-line to může změnit, a manažerům tak nabídnout efektivní využití drahocenného času. „V současné době se zájem o on-line studium MBA zvyšuje, tento trend je patrný jak v zahraničí, tak v České republice. Důvodem je hlavně velká časová vytíženost uchazečů, kteří hledají možnost, jak nejlépe skloubit pracovní povinnosti se studiem. Díky formě online se studiu mohou věnovat i v čase a místě, kde se právě nacházejí, a to bez nutnosti kamkoli dojíždět,“ ilustruje hlavní důvod ředitel institutu CEMI Mgr. Štěpán Mika.

 

Dalším důvodem zvyšující se oblíbenosti on-line studia MBA je rostoucí počítačová gramotnost. Pro většinu lidí v ČR je dnes např. používání sociálních sítí běžnou záležitostí, a proto ani on-line výuka není nic, čeho by se zájemci zalekli.

 

Rozhoduje vhodný e-learningový systém

Vhodným nástrojem k tomu je i zmíněný moderním norským elearningovým systémem Fronter. Představuje světovou špičku ve své kategorii. Poprvé byl nasazen na univerzitě v norském Tromsø, která je mimochodem nejseverněji položenou univerzitou vůbec. Díky své pružnosti, spolehlivosti a důrazu na praktické užití ve školách všeho druhu se rozšířil do téměř 40 zemí a dnes jej využívá přes 8 milionů lidí. Vývoj platformy zohledňuje přání uživatelů a ve vizuálně velmi příjemném “balení” nabízí prakticky vše, co si lze při učení s pomocí webu přát: atraktivní školní systém bez jediného zbytečného tlačítka. Fronter získal několik mezinárodně uznávaných ocenění, která potvrdila jeho důvěryhodnost a dlouhodobou udržitelnost, mj. certifikát ISO/IEC 27001, což je mezinárodní standard řízení bezpečnosti informací.

 

On-line studium vyhledává stále víc zahraničních zájemců. Český, příp. i slovenský trh má jistá specifika, která se projevují i ve vzdělávání. Lidé jsou tu zvyklí na jiný systém studia, než např. ve Spojených státech, a proto je potřeba programy MBA požadavkům středoevropských manažerů přizpůsobit. Rozdílný přístup však neznamená, že by zdejší studium bylo méně kvalitní nebo že by nebylo uznáváno v zahraničí. Manažeři ve světě i v ČR si obvykle tento druh vzdělávání financují sami. Považují je většinou za investici do vlastní budoucnosti. Od svého zaměstnavatele očekávají jen pozitivní postoj k tomuto kroku.

 

Autor: (vam)

Zdroj: CEMI