Zavést do české legislativy možnost výkonu práce na základě podnikatelského vztahu, tzv. zelený systém, navrhuje Hospodářská komora ČR. Jedná o tom s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.

Tato pracovněprávní úprava by měla pomoci drobným podnikatelům legálním způsobem se vyhnout zastřenému pracovnímu poměru, tzv. švarcsystému. A zároveň zavést spravedlivější postavení těchto pracovníků vůči ostatním zaměstnancům či podnikatelům z hlediska platby daní z příjmu a odvodů na zdravotní a sociální pojištění.

Výsledkem by mělo být rovněž zpružnění trhu práce tak, aby podnikatelé mohli snáz nacházet vhodné pracovníky, a současně se i částečně snížila dnešní poměrně vysoká nezaměstnanost. Tímto způsobem by mohly být realizovány například sezonní práce ve specifických odvětvích, jako je např. stavebnictví, cestovní ruch či zemědělství, ale i řada dalších činností.

 

HK ČR apeluje, aby navrhované úpravy byly s MPSV projednány pokud možno do konce tohoto roku, odpovídající změny zákoníku práce a další legislativy připraveny v průběhu roku příštího, aby tak mohly platit už od ledna 2014.

Komora se zabývá také problematikou nelegální práce. Považuje ji za velmi nežádoucí jev, ohrožující ostatní poctivé podnikatele i celou českou ekonomiku. Proto vítá aktivity MPSV k potlačení nelegálního zaměstnávání, nicméně na druhé straně kritizuje tvrdý postup, který v určitých případech v rámci kontrol realizují inspektoři práce. Požaduje citlivý a spravedlivý přístup k podnikatelům v jejich průběhu, aby pro ně nebyl likvidační.

 

Autor: (hk)