Díky konsorciu ve složení Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská komora ČR a TREXIMA, spol. s r.o., dostávají zaměstnavatelé do rukou možnost ovlivnit systém dalšího vzdělávání v podobě Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací, a přispět tak k řešení dlouhodobého problému existujících disproporcí na trhu práce.

Výstupem Národní soustavy povolání (NSP) je bezplatný, státem uznávaný katalog povolání, který je k dispozici na webových stránkách www.nsp.cz. V jeho databázi najde každý personalista vše, co potřebuje vědět o povoláních v České republice, například měkké kompetence, požadovanou kvalifikaci, pracovní náplň, údaje o mzdě a další informace.

 

Katalog je základnou pro Národní soustavu kvalifikací (NSK). Ve veřejně přístupném registru na stránkách www.narodni-kvalifikace.cz jsou popsány všechny schválené kvalifikace, které mohou v této chvíli lidé získat a prokázat jimi své odborné dovednosti. Zaměstnavatelé tak díky této databázi mají naprosto konkrétní, státem garantovaný přehled o tom, z čeho byl držitel certifikátu vyzkoušen a jaké konkrétní dovednosti skutečně ovládá.

 

Požadavky na jednotlivé povolání a kvalifikace je možné upravovat. Pokud tedy některá povolání či kvalifikace zaměstnavatelům v databázi chybí, nebo neodpovídají přesně jejich požadavkům, např. v důsledku technologického vývoje, mohou předat podnět k vzniku nových či revizi současných.

 

Zaměstnavatelům je k dispozici také nově ustavený tým Regiony. Jeho členové od dubna letošního roku navštěvují firmy a představují jim oba systémy a jejich výhody v praxi. Spolu s jednateli, personalisty a odborníky v jednotlivých oborech pak zpracovávají jejich připomínky k NSP i NSK.
„K dnešnímu dni jsme navštívili víc než 250 firem, k nimž patří např. Škoda Transportation, Škoda Power, Tesla Blatná, Plzeňská teplárenská, JTEKT Automotive a mnoho dalších. Můžeme říci, že zaměstnavatelé oceňují především možnost ovlivnit systém dalšího vzdělávání a přizpůsobit ho svým požadavkům na celonárodní úrovni,“ uvedl národní koordinátor týmu Regiony za Svaz průmyslu a dopravy ČR Ing. Bohumil Ullmann, CSc.

 

„Každý ze zaměstnavatelů může říci, jak kvalifikované pracovníky chce pro sebe v budoucnu z trhu práce získat. Navíc se tím podílí i na řešení problémů na trhu práce,“ doplnil oblastní ředitel pro Plzeňský a Jihočeský kraj Vlastimil Hromíř.

 

Pro víc informací navštivte webové stránky Svazu průmyslu a dopravy ČR www.spcr.cz, nebo www.nsp.cz a www.narodni-kvalifikace.cz.