Nová vyhláška k zákonu o potravinách, která vyžaduje rozlišení nebalených pekárenských výrobků na čerstvé a rozpečené, není v zájmu spotřebitele. Tvrdí to Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR.

Bude ji respektovat, ale je přesvědčen, že nikomu neprospěje. Spotřebitelé většinou při výběru pečiva nerozlišují, co je čerstvé, a co rozpečené, vybírají pouze podle ceny či vůně. „Nesouhlasíme také s tím, že celou administrativní zátěž nové vyhlášky ponesou opět jen obchodníci,“ říká Zdeněk Juračka, prezident SOCR ČR.

 

Vyhláška přinese mnoho omezení jak pro maloobchod, tak pro zákaz-níky. Maloobchodu vzniknou nové náklady na označování regálů a prodejních míst, které bude nutno operativně měnit, složitější bude i reklamační proces. Dále nebudou moci obchodníci zcela pružně reagovat na okamžitou poptávku tak, aby si mohli zákazníci po celou prodejní dobu koupit skutečně čerstvé, voňavé a ještě teplé výrobky. Vyhláška je podle svazu v rozporu se všeobecně deklarovanou snahou vlády snižovat administrativní zátěž a jde nad rámec legislativy Evropské unie.

 

Dopékané pečivo bývá naprosto neprávem označováno jako druhořadé. Podle odborníků, kteří využívají moderní pekárenské technologie, má přitom vyšší nutriční kvalitu i delší trvanlivost. V ČR je vyráběno 80 % polotovarů určených pro dopek. Maloobchodníci nabízejí ve všech svých sítích oba druhy pečiva a je jen na zákazníkovi, aby si vybral, které mu víc chutná.

 

Autor: (so)