Ministerstvo zemědělství zdůvodňuje připravovanou novelu zákona o potravinách snahou zjednodušit a zprůhlednit systém zajištění bezpečnosti a kontroly potravin.

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR pokládá legislativní úpravu za zbytečnou. Svůj postoj opírá o nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, podle něhož mělo být u nás už dávno možné dohledat výrobce produktů. Jak se ale prokázalo v kauze metanol, v České republice se toto nařízení ani zdaleka nedodržuje. Pokud by bylo respektováno, nebylo by podle svazu třeba přistupovat k připravovaným nadbytečným a výrazně omezujícím řešením.

 

Autor: (pod)