Zetoru se stále daříPříznivý vývoj skupiny Zetor, vyrábějící traktorovou techniku stejnojmenné značky, potvrdily nedávno zveřejněné hospodářské výsledky za rok 2013. Podle nich činí konsolidovaný zisk před zdaněním 323 mil. Kč, což je v meziročním srovnání 7% nárůst.

Za těmito čísly stojí jak velký zájem o nejnovější modely traktorů Zetor, tak úspěšná realizace před několika lety zahájeného úsilí o zefektivnění výroby.

„Nárůst konsolidovaného zisku před zdaněním v meziročním srovnání považujeme za dobrý výsledek, který svědčí mimo jiné o stabilitě skupiny Zetor. Podařilo se nám ho totiž dosáhnout i v situaci, která nebyla, především ve druhém pololetí 2013, pro zemědělskou techniku příliš příznivá,“ řekl Marián Lipovský, zástupce výkonného ředitele a provozní ředitel společnosti ZETOR TRACTORS a.s. Pokles zájmu byl podle něho způsoben řadou faktorů, mezi něž patřilo snížení dotací či nepříznivý vývoj počasí. Konsolidované tržby skupiny Zetor se udržely na stejné úrovni jako v roce 2012, tedy na hodnotě 4,5 mld. Kč.

Mimořádně úspěšné jsou traktory Zetor v zahraničí. V roce 2013 bylo na export určeno 86 % produkce, přičemž mezi nejvýznamnější odběratele měl podnik např. v USA, ve Velké Británii, v Maďarsku, Litvě, Gruzii, Polsku či ve Skandinávii. Traktory Zetor si získaly oblibu zákazníků zejména díky své vysoké kvalitě a nízkým nákladům na servis a provoz.

Stále populárnější jsou zetory také u českých a slovenských zákazníků. Zatímco z traktorů značky vyrobených v roce 2012 zůstalo na obou těchto trzích dohromady 8 %, v roce 2013 to bylo už 14 %. Ve výkonové kategorii 61–140 koňských sil jsou traktory Zetor z hlediska podílu na českém trhu v roce 2013 jasnou jedničkou s výrazným předstihem před ostatními značkami.

 

S úspěchem se setkala novinka brněnského výrobce pro rok 2013, model se staronovým názvem Zetor Major. Poptávka velmi výrazně předčila předběžné očekávání firmy. Původní odhad při zahájení sériové výroby v únoru 2013 byl 900 kusů. Do konce roku se však vyrobilo 1300 kusů. Zetor Major 80 se navíc stal nejprodávanějším modelem roku 2013 v Polsku, a to v rámci všech značek a výkonových kategorií.

„Do budoucna je naším cílem maximálně efektivně pracovat na rozšiřování produktového portfolia a jeho obohacování o nové modely u současných řad. Nepřetržitě inovujeme a zkvalitňujeme produkt i jeho jednotlivé díly tak, aby naše traktory splnily náročná očekávání zákazníků,“ uzavírá Marián Lipovský.

 

Autor: (mv)

Zdroj: Zetor