Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila 10. února 2012 Zákon o ochraně ovzduší včetně pozměňovacího návrhu poslance za ODS Jana Bureše. V důsledku toho byl nově stanoven výběr poplatků za emise pouze do konce roku 2015 (pro oxid siřičitý, oxidy dusíku a těkavé organické látky), resp. do konce roku 2021 (pro emise polétavého prachu). Podle původního návrhu MŽP měly poplatky za tuhé znečišťující látky růst až do roku 2022, kdy měla jedna vypuštěná tuna stát 29 400 Kč. Poplatky za oxid siřičitý se měly postupně zvyšovat na 9800 Kč, u oxidů dusíku na 7800 Kč za vypuštěnou tunu. Vypouštění těkavých organických látek mělo být v roce 2022 zpoplatněno 19 600 Kč. Nová verze zákona, která byla schválena hlasy většiny poslanců všech parlamentních stran s výjimkou Věcí veřejných, vládou navrhované zvyšování poplatků neobsahuje a zkracuje dobu, po kterou budou vybírány. Tyto poplatky tvoří příjem Státního fondu životního prostředí a jsou využívány na částečné kompenzace škod na životním prostředí.

 

(vam)